I. Rodina a vzdělávání různá místa v Brně
9:00-13:00
p1

Rodina a vzdělávání

Monique Fletcher, Jiří Němec, Jaroslav Fidrmuc, Tomáš Hruda, Vladimír Foist, Heikki Ervast ZŠ Labyrinth - Žerotínovo náměstí 6
14:00-15:30
w1

Rozvíjíme skrytý potenciál dětí v předškolním věku

Veronika Grbavčicová...
w2

Children´s Aid Society

Monique Fletcher
w3

Rodiče: nečekaní spojenci školy

Pavel Košák
w4

Dítě v problémových situacích

Julius Bittmann
w5

Jak vytvořit FIE školu + ochutnávka metody...

Petra Judová...
16:15-17:45
w6

Vzdělávání jako součást života

Tomáš Hruda ...
w7

Školní mediace jako nástroj podpory pri realizaci...

Klára Laurenčíková...
w8

Vzdělávání mimořádně nadaných dětí v hlavním...

Vít Beran...
w9

Respektovat a být respektován

Tatjana Kopřivová...
w10

Rolové hry - řešení konkrétní problémové situace

Denisa Tchelidze